Leie båtplass

Leie båtplass

UTLEIE / LEIE

Vedtektene sier at all utleie / leie skal gå via styret v/ havnesjef ! Dette gjelder også utlån.

Styret vil håndheve dette strengt, for å ha kontroll med hvem som har båt i havna, hvem som skal kontaktes om nødvendig, og for å få fram informasjon til rette vedkommende.

UTLEIE

Havnesjef må ha informasjon hvert år fra de som ønsker å leie ut båtplassen i neste sesong.

Dersom du ikke utrykkelig har avtalt at plassen skal leies ut for en lengre periode, ber vi om å få inn melding tidligst mulig. Send melding til havnesjef, via mail.

LEIE

Dersom du ønsker å leie plass i vår havn, må du melde fra til havnesjef.

De som allerede leier, må gi ny melding om at de vil leie også neste sesong !

Utleie vil bli gjort ifølge ansienitetsliste basert på dato for mottak av melding om at leieplass ønskes.