Kjøp / Salg av båtplass

Kjøp / Salg av båtplass

Selge

Om du ønsker å selge din båtplass i RBF Graffstranda, sender du en melding til Havnesjefen, han vil da tilby plassen til neste på ventelisten for kjøp av din størrelse av plass. Når salget er gjordt og ny eier har innbetalt, vil RBFG overføre Deres tilgodehavnende til oppgitt kontonummer. Pris er fastsatt av årsmøtet.

Kjøpe

Om du ønsker å kjøpe båtplass i RBF Graffstranda, sender du e-mail til havnesjef@graffstranda.no  oppgi hvor stor plass du har behov for  ( under info om båtplasser, finner du hvor max  x bredde for hver enkelt båt plass) oppgi samtidig ditt mobiltlf nr og adresse. Havnesjefen vil da sette deg på venteliste for kjøp av plass og du vil kontaktet når det blir deres tur på listen.

Ref utsnitt av vedtektene

Alt salg av båtplasser, herunder økonomisk oppgjør, skal foregå via foreningens styret eller den styret bemyndiger, og til maksimalt de satser som årsmøtet har fastsatt.

Båtplasseiere har forkjøpsrett til båtplass som skal selges, såfremt de har registrert seg for bytte av plass.

Overdragelse av båtplass til båtplasseiers ektefelle eller til egen eller ektefelles familie i rett opp- eller nedstigende linje, kan skje uten hensyn til ansiennitet/forkjøpsrett. To båtplasseiere kan videre bytte plass uten at regelen om ansiennitet/forkjøpsrett anvendes. Styret skal ha melding om at slik overdragelse eller innbyrdes bytte er foretatt.

Båtplassenes maksimale omsetningsverdi blir fastsatt av årsmøtet, etter forslag fra styret, for et år av gangen.