Utsetting 2017

Tidspunkt for utsetting av båter er satt, vi starter alle dager kl 08.30

Utsetting:

Terrasse  1                         22 april

Terrasse 2                          23 april

Terrasse 3                          29 april

Terrasse 4                          30 april

Terrasse 5                          1 mai

 

Alle skal være ute senest 5 mai. Husk flyttegebyr om du ikke er klar i tide.

Husk å møte frem i god tid, så du er klar når det blir din tur, er du i tvil når på dagen, ta kontakt med Truckfører.

Det er jo synd om det er deg vi må vente på !

Vi vil også i år som tidligere år ha ryddedugnader underveis, så påse at du øyeblikkelig rydder opp alle sakene dine etter vinterlagring og vårpuss.

Alt som blir liggende igjen etter deg blir kastet og kjørt vekk, også krybber, stativ, presseninger m.m

 

Miljø:

Må be alle være nøye med å sortere miljøavfall, følg merking i miljøcontainere…..vi får tileggsfaktura fra Norsk Gjennvinning om de må sortere for oss.

 

Sikkerhet:

Vær varsom ved utsetting, hold god avstand til truck og båt ved løft, er du usikker hør med truckfører, ingen ønsker en ulykke.

 

Lykke til og god sommer !