Vinterlagring

Vinterlagring på land

Vi minner om forebyggende tiltak for å forhindre brann under vinterlagring på land i
Graffstranda.

Det er ikke tilatt å ha strømtilkobling 220 V når du selv ikke er tilstede i båten. Dette gjelder også ved lading av batterier.

Alle batterier skal være fysisk frakoblet. Det holder ikke med hovedstrømbryter.
Påse at det ikke ligger i båten noe papir, pussefiller, tvist eller lignende med
teakolje, smøreolje eller annet brennbart materiale som kan selvantenne.

Propan/ gassbeholdere skal være koblet fra ved hovedventil.

Unnlater en båtplass eier / leier å oppfylle de tiltak og forplikteleser vises til
havnereglement om straffetiltak og mulig ekskludering fra havna.

Styret vil ta stikkkontroller!

Vinterlagring i boblehavn

Foreningen har erfart en drastisk økning av strømkostnader de senere år og vi så det som helt nødvendig å gjøre visse tiltak. 

Alle plasser i bobleanlegget er det nå montert strøm måler, så du vil bli fakturert for det forbruket du har brukt i perioden, husk å koble deg til riktig strøm kontakt som er merket med den plassen du benytter.

Til alle som ligger i boblehavn vil vi gjøre oppmerksom på det på brygge D-E-F er max 300w som er tillatt bruk, normalt vil dette holde godt for å frostsikre båten. På brygge G og S10-11 og 12 kan det benyttes inntil 1400w

Vi anbefaler alle om å lade opp batteriene på høsten og koble de fra, det er også det aller beste for batteriene sin levetid. Båter på land har ikke mulighet til å være tilkoblet strøm. Det er kun tillatt med en strømkabel tilkoblet båter som ligger i boblehavn. Vi vil i år gjøre hyppige kontroller av båter som ligger i boblehavnen.

Om det oppdages det som vil oppfattes som ekstremt overforbruk vil strømkabel frakobles uten forvarsel.

Styret RBGF