Dugnad

Alle medlemmer som ikke allerede har påtatt seg spesielle oppgaver, er pliktige til å delta i dugnadsarbeide minst en kveld pr. sesong.

Inkalling vil bli gjort av Dugnadssjef / dugnadskommite.

Når du deltar på dugnad, må du selv påse at ditt fremmøte blir registrert.

Dersom du ikke kan møte frem, er det viktig å forsøke å organisere et bytte eller gi beskjed, i god tid, til den som har kalt inn til dugnad.

Mer informasjon vil bli lagt ut senere.