Videoovervåkning

Det er montert kamera-overvåkning som dekker mesteparten av området til RBF Graffstranda.

All trafikk av biler , båter og mennesker lagres på en server og er tilgjengelig i 7 døgn etter opptaket. Disse opptakene han hentes frem dersom det har skjedd noe ulovlig eller mistenkelig.

Det er meget viktig at styret informeres umiddelbart dersom du oppdager noe ulovlig eller mistenkelig. Bevis fra video-overvåkning må sikres innen 7 døgn.

Ansvarlig for video-overvåkning kan nå gjennom følgende skjema:

Video-overvåkningen er i samsvar med regler og råd fra Datatilsynet.

Se Datatilsynets hjemmesider om video-overvåkning