Vakt

Vaktinnstruks: Vaktinnstruks

Vaktlister 2017:

Bytte vakt:

Dersom du ønsker å bytte vaktdag, kan du ringe en av de andre medlemmene på listen og høre om noen vil bytte med deg. Husk du er alltid ansvarlig for at din erstatter møter på vakt.

Dersom du ønsker å leie inn vakt, har vi noen godkjente vakter som kan benyttes:

  • Odd Jansen    Tlf 31 28 52 26 / 932 35 618
  • Sindre Moen  Tlf 980 78 107
  • Dag Basma     Tlf 92 03 02 01 ( ukedager)
  • Linn Krogh Hansen Tlf 90 65 73 80
  • Frida Lie Tischbein Tlf 95 10 03 82

Dersom du skal bytte vakt, kontakt andre medlemmer for å bytte innbyrdes, evt bruk facebook-siden:  RBFG Røyken Båtforening Graffstranda – Vaktbytte

Nøkler: Det er nå montert kodelås på vaktbod.