Vinterlagring

Sikringstiltak ved vinterlagring på land.

Selv om brannene i 2004 etter all sannsynlighet var påsatt, er det all mulig grunn til å gjøre hva vi kan for at det ikke skal oppstå brann av teknisk årsak.

Følgende sikringstiltak er obligatoriske ved lagring på land :

Det er ikke tilatt å ha strømtilkobling 220 V når du selv ikke er tilstede i båten.

Dette gjelder også ved lading av batterier. Kabel skal være frakoplet ved skapet.

Alle batterier skal være fysisk frakoblet, holder ikke med hovedstrømbryter.

Påse at det ikke ligger papir, pussefiller, tvist eller lignende med teakolje, smøreolje eller

annet brennbart materiale som kan selvantenne, i båten.

Propan/ gassbeholdere skal være koblet fra ved hovedventil. Små engangsbeholdere

må fjernes fra båter i opplag, da disse er svært farlige for evt. brannmannskap.

Nødraketter / signaler skal ikke oppbevares i båten under vinterlagring på land.

Unnlater en båtplass eier / leier å oppfylle ovennevnte tiltak og forplikteleser, vises til

havnereglement om straffetiltak og mulig ekskludering fra havna.